Нормативні документи

 ДЕРЖАВНІ ЗАКОНИ

 • Постанова про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти від 15.09.2021 №957 завантажити
 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 28.07.2021 № 775 “Про внесення змін до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження ” завантажити
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію домашньому насильству завантажити
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 21.09.2020 № 398/2020 “Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від насильства” завантажити
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 25.05.2020 №195/2020 “Про національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі” завантажити
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальну середню освіту завантажити
 • Конвенція ООН про права дитини від 27.02.91. № 789 – 12. завантажити
 • ЗАКОН УКРАЇНИ “Про освіту” від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 завантажити
 • ЗАКОН УКРАЇНИ “Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 року. завантажити 
 • Кабінет Міністрів України Постанова від 14.04.97. № 346 Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти. завантажити 
 • Генеральна асамблея ООН – 14 сесія від 20.11.1959. 841 – пленарне засідання Декларація прав дитини. завантажити 
 • Кабінет Міністрів України Постанова від 27.08.10. № 796 Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальним закладам, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності (ДНЗ) завантажити 
 • З А К О Н У К Р А Ї Н И “Про попередження насильства в сім’ї” завантажити 
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення функціонування української мови як державної. завантажити
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб завантажити 
 • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) завантажити 
 • КОНВЕНЦІЯ Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) завантажити
 • ПОСТАНОВА Про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників завантажити

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ

 • Про схвалення Концепції Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року від 5 квітня 2017 р. № 230-р завантажити 
 • ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА “Молодь України” на 2016-2020 роки. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148 завантажити 
 • ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА протидії торгівлі людьми на період до 2020 року від 24 лютого 2016 р. № 111 завантажити 
 • Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року від 11 квітня 2018 р. № 273 завантажити 
 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 24 лютого 2016 р. № 113-р “Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року” завантажити 
 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 6 червня 2018 р. № 491 “Деякі питання освітнього омбудсмена” завантажит

 2023/2024 навчальний рік

 • "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 навчальному році" лист МОН 1/12492-23 від 21.08.2023 завантажити