Просвіта


ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА СПРЯМОВАНА НА ПРИЛУЧЕННЯ ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ ДО ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ.

       Психологічна просвіта полягає в:
  • ознайомленні педагогів і батьків з головними закономірностями й умовами сприятливого психологічного розвитку дітей;
  • формуванні в педагогів, батьків та учнів потреби в психологічних знаннях;
  • ознайомленні учнів з основами самопізнання та самовиховання.
Результатом психологічної просвіти є:
  • вироблення власної системи поглядів на життя, трансформація системи ціннісних орієнтацій, формування професійного ідеалу;
  • засвоєння культури людських взаємин і соціально-професійних функцій;
  • формування індивідуального стилю навчально-професійної діяльності та власної моделі моральної поведінки;
  • опанування форм ефективного професійно-ділового спілкування;
  • збереження особистісного психологічного здоров’я та гідного ставлення до оточуючих.
    Просвітницька діяльність психолога може здійснюватися в різноманітній формі (лекції, бесіди, семінари, виставки, підбор літератури й ін.).

    Основний зміст просвітницької роботи – знайомство із сучасним станом психологічної науки, основними закономірностями й умовами психічного розвитку людини.

    Просвітницька діяльність психолога спрямована на формування уявлення про практичну значимість психологічного знання й психологічної допомоги людині, що формується.