Діагностика


Психодіагностична робота практичного психолога — це одне з найскладніших напрямків та форм діяльності практичного психоло­га, яке потребує спеціальної підготовки та сформованості діагнос­тичних, прогностичних та організаторських вмінь спеціаліста-психолога. Психодіагностика може реалізовуватися як самостійна форма роботи (психологічна експертиза), так і входити як структур­на складова у психокорекцію та психоконсультування.